We gaan uit ons dak.....als we onder de pannen zijn !

We gaan uit ons dak.....als we onder de pannen zijn !

Maatschappij

Created by :

Stichting Kienkeurig

Location:

Netherlands, Netherlands

Connected to:

Stichting Kienkeurig

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Het dak van het hospice heeft dringend dakpannen en dakramen nodig !

Stort uw donatie graag op Rekeningnummer NL15RABO 0123 1786 30

t.n.v. Stichting Kienkeurig en onder vermelding van "Hospice Chojnice ".