€ 0 %
from € 0
Still 250 day(s)

Share page on:

Mai Mi Bath is Thais voor 'geen vergunning' of 'zonder papieren'. Mai Mi Bath is een vluchtelingenorganisatie opgericht door Leo Kleijn in 2008,de organisatie is gevestigd in Wageningen.

Wij trekken ons het lot aan van vluchtelingen die naar Nederland komen vanwege oorlog of religieuze redenen. Wij maken geen onderscheid tussen vluchtelingen mét of zonder vergunning, of zij die nog in procedure zijn. 

Wij bieden de vluchtelingen ondersteuning bij het aanvragen van een verblijfsvergunning of het regelen van onderdak, kleding en toegang tot gezondheidszorg.

Tevens geven onze vrijwilligers les in Nederlands. 


Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en ontvangen geen subsidies wij zijn daarom volledig afhankelijk van giften en fondsen. </a>