Vier het Leven

Vier het Leven, samen uit samen genieten

Maatschappij

Created by :

Vier het Leven

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Vier het Leven verbindt mensen op hoge leeftijd weer met de maatschappij door regelmatig samen uit te gaan! Vier het Leven = Samen uit, samen genieten Stichting Vier het Leven brengt ouderen in contact met ervaringen die het leven weer de moeite waard maken. Een avontuurlijke reis waarvoor culturele arrangementen zich bij uitstek lenen. Immers, een cultureel uitje verzet je zinnen. Je wordt ondergedompelt in een andere belevingswereld die je confronteert, verleidt, verrast en ontroert. Je ontmoet bekende en nieuwe mensen en voelt je weer even verbonden met het ‘echte’ leven. Mensen die een hoge leeftijd bereiken, zitten veelal thuis. Veel ouderen verliezen zo gaandeweg het contact met anderen, met de maatschappij, met het leven. Stichting Vier het Leven zet zich in om die verbinding te herstellen. Dit doen we door ouderen persoonlijk te begeleiden naar film, concert- en theatervoorstellingen. Wij nemen de drempels weg die oudere mensen tegenhoudt om de deur uit te gaan. Dat hier grote behoefte aan is, blijkt wel uit de explosieve groei van de stichting. Sinds de oprichting in 2005 is het aantal gasten van Vier het Leven gestegen tot twaalfduizend ouderen per jaar, verspreid over het hele land. Dit groeiend aantal gasten wordt anno 2013 begeleid door 1200 vrijwilligers in 120 gemeenten. Het zijn vooral de financiën die de grenzen aan de groei bepalen. Einddoel is om ouderen in heel Nederland de kans te geven mee uit te gaan. De kracht van Vier het Leven zit in de menselijke aanpak, de persoonlijke aandacht en het wegnemen van drempels. Gasten worden persoonlijk opgehaald en weer thuisgebracht. Begeleiding, vervoer, entree en consumpties zijn allemaal inbegrepen. Onze vrijwilligers zijn zelf cultuurliefhebbers. Zij bieden de ondersteunende arm en individuele aandacht die nodig is om samen te kunnen genieten. Naast de inzet van een fantastische ploeg vrijwilligers, kan Vier het Leven rekenen op de waardevolle steun van onze culturele partners, sponsors en donateurs. Samen helpen we ouderen weer op weg naar nieuwe belevenissen. Om naar uit te kijken, mee te maken en nog lang van na te genieten. Immers, wie meedoet blijft meetellen. Maar dan moet je wel de keuze hebben om mee te blijven doen. Wie betrokken raakt bij de activiteiten van Vier het Leven maakt een reis van het hoofd naar het hart. Iedereen – wie je ook bent, wat je ook doet – zal zich kunnen identificeren met het stichtingsdoel. Diep in ons hart weten we immers wat er toe doet en wat niet. De activiteiten van Vier het Leven doen ertoe. Samen met onze vrijwilligers, partners en donateurs leveren we zo een bijdrage aan het verminderen van sociaal isolement en daarmee de emancipatie van een opgesloten generatie.