Share page on:

In de dorpsgemeenschap Lugala in Oeganda komt extreme armoede voor. Veel (wees)kinderen lijden hierdoor... Er is gebrek aan goed voedsel en drinkwater, aan goede huisvesting en gezondheidszorg. Er is ook een tekort aan goede kleding en schoenen...Veel kinderen kunnen niet naar school en missen hierdoor een (basis)opleiding. De school zelf heeft gebrek aan lesmateriaal en is voor veel kinderen te duur, waardoor ze niet aan onderwijs deel kunnen deelnemen.