Share page on:

Stichting PIB heeft als doelstelling duurzame interventies neer te zetten ter bevordering van de gezondheid en kwaliteit van leven voor iedereen. Samenwerking tussen verschillende partijen zorgt voor een brede inzet, waarbij iedereen een schakel vormt. Samenwerking met meerdere regio’s is een toekomstperspectief. Stichting PIB kan als intermediair ingezet worden die de voorbereidingen verzorgd als ook ondersteuning kan geven tijdens het proces.


Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in deze maatschappij en dat wij zorgen voor een gezonde omgeving voor ons en onze kinderen.
Om professionals te kunnen inzetten zijn financiële middelen nodig.