Stichting Kartini

Uw steun.. Hun toekomst!

Maatschappij

Created by :

Stichting Kartini

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Er zijn dus nog steeds kinderen die geen kans hebben om een voor ons zo normale schoolopleiding te kunnen volgen. Vandaar dat er nog steeds deze vorm van hulp nodig is. Onze kracht is kleinschaligheid, transparantie en enthousiasme Via Kartini adopteert men financieel een kind uit de omgeving Malang (Oost Java), door € 16,00 per maand voor het betreffende pleegkind over te maken. Dit bedrag is bestemd voor alle schoolkosten van het kind zoals leermiddelen, schoolgeld en uniformen. Boeken, schriften en schrijfgerei zijn niet gratis -een deel van deze kosten wordt betaald uit de bijdrage- en er wordt inschrijfgeld geheven. Een verkapt soort schoolgeld, dat met name voor het voortgezet onderwijs voor de meeste ouders onbetaalbaar is.