Share page on:

Change the button language in English on the top of this page!


Hulpkaravaan naar Griekenland hecht aan samenwerking en sociale duurzaamheid


In Griekenland werken wij altijd samen met lokale vrijwilligersinitiatieven. Wij bieden hen niet alleen onze hulpgoederen aan, maar helpen hen ook om deze zo goed mogelijk te kunnen ontvangen en te verwerken zodat er ter plaatse geen kostbare tijd verloren gaat met sorteren.


Wij kiezen bewust de samenwerking met Griekse vrijwilligersorganisaties om de Grieken te helpen het hoofd te bieden aan deze crisis en zo mee te bouwen aan sociale duurzaamheid in de getroffen gebieden. Deze samenwerking levert onze organisatie het voordeel op dat onze hulpgoederen sneller en efficiënter de vluchtelingen bereiken aangezien de Griekse vrijwilligersorganisaties beter toegang hebben tot lokale infrastructuren. 


Niemand kan de wereld alleen veranderen, samen kunnen we wel een wereld van verschil maken!


Lees over de komende kerstactie. . https://www.hulpkaravaangriekenland.nl/nieuwsblog/kerstgedachte/ Aid Caravan to Greece is committed Collaboration and social durability


In Greece we closely co-operate with local volunteering initiatives. We do not only offer them our goods, but also help them in receiving and redistributing our goods in the best possible way. In this way, we try to make sure that local volunteers do not lose precious time with sorting the goods once received.


We decided to co-operate with Greek volunteering organisations to help the Greeks face this crisis. In this way we create social durability in the regions that are affected. Our organisation mutually benefits from this co-operation as our aid supplies reach refugees faster and more efficient because Greek volunteering organisations have better access to local infrastructure.  


Nobody can change the world on its own, together we can make a big difference!


https://www.hulpkaravaangriekenland.nl - hulpkaravaangriekenland@gmail.com