Stichting Friends of Children Foundation

Goed onderwijs voor een voorspoedig leven

Maatschappij

Created by :

Stichting Friends of Children Foundation

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Friends of Children Foundation (FCF) is in 2006 opgericht door Nicola Ojoki. Nicola is afkomstig uit Wau in Zuid Soedan. FCF wil kansarme kinderen in Zuid Soedan in de leeftijd van vijf tot achttien jaar, waaronder een specifieke groep dakloze kinderen, goede mogelijkheden bieden voor het volgen van basis- en vakonderwijs. En hen daarmee een perspectief bieden op zelfontwikkeling en zelfredzaamheid. Voor de groep dakloze kinderen stelt de stichting zich bovendien ten doel hen te ondersteunen bij de re-integratie in de samenleving door hen op te laten nemen in gastgezinnen. Samengevat werkt de stichting aan Re-integratie, Opvoeding en Opleiding en Zelfredzaamheid van kansarme kinderen in Zuid Soedan.