Stichting Akyazili

Op weg naar harmonie

Kunst & cultuur

Created by :

Stichting Akyazili

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Stichting Akyazili Nederland is sinds 1981 hard op weg om bij te dragen aan een harmonieuze samenleving. Onze missie is het realiseren van eenheid in (de poging tot) verscheidenheid, synergie, innovatie, interculturele samenwerking en sociale samenhang. Met onze samenwerkingspartners zetten we ons vol overgave in voor het organiseren en coordineren van activiteiten. De activiteiten dragen bij aan interculturele en maatschappelijke dialogen, zodat mensen open kunnen staan en beter kunnen omgaan met de interculturele verschillen. Wij vinden het dan ook uitermate belangrijk dat personen maatschappelijk verantwoord en sociaal betrokken zijn