Share page on:

ABC Gezin-support biedt op preventieve wijze ondersteuning aan gezinnen die onder druk staan. Met behulp van een unieke en wetenschappelijke methode wordt het gezin weerbaarder gemaakt, waardoor de kans op problemen afneemt. ABC Gezin-support gaat uit van en werkt met de kracht van het gezin als geheel met als doel onderlinge communicatie en afstemming te verbeteren.