Share page on:

De Stichting voor Kennis en sociale Cohesie (SKC) is een multiculturele stichting die kansarme jongeren uit de sociaaleconomisch zwakkere gebieden ondersteunt om op een positieve manier deel te nemen aan de samenleving. Die doet zij door middel van inzet van verschillende projecten op het gebied van onderwijs, burgerschap en talentontwikkeling. Ruim 2000 jongeren worden wekelijks gekoppeld aan 300 HBO / WO studenten die deze jongeren begeleiden en als positief rolmodel. De projecten vinden plaats op ruim 60 scholen in Amsterdam.