Realisatie van een sterrenkoepel bij natuurpoort Wolfslaar

Realisatie van een sterrenkoepel bij natuurpoort Wolfslaar

Maatschappij

Created by :

Stichting Sterrenwacht Tivoli

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 650 of € 95.000
0.7% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

West Brabant is de bakermat van de amateursterrenkunde in Nederland en België. Sinds het wegvallen van de Simon Stevin Sterrenwacht in Hoeven, is het voor scholen erg lastig om kinderen kennis te laten maken met de moeder aller wetenschappen, sterrenkunde. Sinds 2015 heeft de Stichting de oude sterrenwacht in Oudenbosch weer helemaal operationeel gekregen, maar deze heeft een beperkte capaciteit, en kan heel lastig overdag en 's avonds groepen schoolkinderen ontvangen. Bij Natuurpoort Wolfslaar te Breda is een unieke mogelijkheid ontstaan om sterrenkunde in te passen in het natuuronderwijs wat men daar voor staat. Via de sterrenkunde vereniging Saturnus te Nijmegen heeft Stichting Sterrenwacht Tivoli een prachtige koepel en kijker kunnen bemachtigen, en men wil deze gaan gebruiken om een sterrenkoepel te realiseren waar bezoekers van Natuurpoort Wolfslaar, en schoolklassen uit de regio kennis kunnen maken met de wondere wereld van het heelal. Het geld gaat gebruikt worden voor het bouwen van de toren die de kijker gaat huisvesten. Met deze kijker wordt het mogelijk om de zon, maan en andere planeten in ons zonnestelsel te tonen en te fotograferen aan een heel groot publiek. De Gemeente Breda staat positief tegenover dit initiatief, en de Stichting krijgt alle steun en medewerking van de KNVWS West Brabant (Koninklijke Vereniging van Weer en Sterrenkunde) die al op de Wolfslaar is gevestigd, en al waarneemavonden en lezingen organiseert met een grote groep enthousiaste vrijwilligers.