Nederlandse Kastelenstichting (NKS)

Het vergroten van het draagvlak voor het behoud van kastelen en buitenplaatsen door verspreiding van kennis hierover

Kunst & cultuur

Created by :

Nederlandse Kastelenstichting (NKS)

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

De NKS is een kenniscentrum en werkt dagelijks aan het verzamelen, produceren en analyseren van kennis over kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving. Bestaande verhalen vertellen we opnieuw, vullen we aan met nieuw bouw- en cultuurhistorisch onderzoek of plaatsen we in een andere context. Deze kennis delen wij met een zo groot mogelijk publiek omdat kennis het leven verrijkt en 'kennis over' zorgt voor 'verbinding met' en uiteindelijk voor draagvlak voor het behoud van dit erfgoed. Steun ons werk.