Share page on:

De NKS is een kenniscentrum en werkt dagelijks aan het verzamelen, produceren en analyseren van kennis over kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving. Bestaande verhalen vertellen we opnieuw, vullen we aan met nieuw bouw- en cultuurhistorisch onderzoek of plaatsen we in een andere context. Deze kennis delen wij met een zo groot mogelijk publiek omdat kennis het leven verrijkt en 'kennis over' zorgt voor 'verbinding met' en uiteindelijk voor draagvlak voor het behoud van dit erfgoed. Steun ons werk.