Share page on:

De Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland is een landelijke, onafhankelijke zelforganisatie van migrantenvrouwen met als doel het versterken van hun maatschappelijke positie. De sturende waarden zijn het recht op zelfbeschikking en solidariteit.

Vanuit de concrete levenservaring van vrouwen werkt MVVN aan het opbouwen van kennis over de knelpunten die  (rechts)ongelijkheid veroorzaken. Met de analyse die hieruit volgt probeert MVVN invloed uit te oefenen op beter beleid om de emancipatie van vrouwen te bevorderen.

Om ons te steunen in ons werk en om de continuïteit en onafhankelijkheid van MVVN te waarborgen, vragen wij u om een donatie.