Monument POW kamp Fukuoka 14

Het verwezenlijken van een monument voor de slachtoffers van Krijgsgevangenkamp Fukuoka 14 die Atoombom van Nagasaki hebben meegemaakt. http://www.indischhistorisch.nl/tweede/oorlog-en-bersiap/oorlog-en-bersiap-dit-mag-nooit-meer-gebeuren/

Kunst & cultuur

Created by :

Stichting Monument Nagasaki

Location:

, Japan

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

All the information (Tittle, description and content) is auto-translated using Google Translate.

Het Comité, Project Nagasaki 2020, heeft als doel om tijdens de 75e herdenking op 9 augustus 2020 van de Atoombom op Nagasaki een monument te verwezenlijken voor de slachtoffers en nabestaande van krijgsgevangenkamp Fukuoka 14 in Nagasaki. Omdat Mitsubishi, waar krijgsgevangene te werk werden gesteld, na vele verzoeken en uit piëteit voor de slachtoffers niet thuis geeft om het monument te bekostigen, hopen wij dat via crowdfunding het ons wel gaat lukken om het monument te verwezenlijken. Ook willen we deze grote wens van de laatste overlevende van de Atoombom in Nederland, Dick Buchel, in vervulling laten gaan. Op http://www.indischhistorisch.nl/tweede/oorlog-en-bersiap/oorlog-en-bersiap-dit-mag-nooit-meer-gebeuren/ leest u alles over het verhaal van mijn vader die slachtoffer was van deze afgrijselijk gebeurtenis. Namens het comité van slachtoffers en nabestaande, alvast hartelijk dank voor uw medewerking en bijdrage. 


Rob Schouten

voorzitter Project Nagasaki 2020

rolida@telfort.nl


The Committee, Project Nagasaki 2020, aims at the 75th commemoration on August 9, 2020 of the Atomic Bomb on Nagasaki to achieve a monument for the victims and survivors of martial prison camp Fukuoka 14 in Nagasaki. Because Mitsubishi, where prisoner of war were put to work, after many requests and from piety for the victims does not give home to pay the monument, we hope that by crowdfunding we will succeed in realising the monument. We Also want to fulfill this great wish of the last survivior of the Atomic Bomb in the Netherlands, Dick Buchel.

At http://www.indischhistorisch.nl/tweede/oorlog-en-bersiap/oorlog-en-bersiap-dit-mag-nooit-meer-gebeuren/ You can read all about the story of my father who was the victim of this horrifically event. On Behalf of the Committee of Victims and survivors, thank you very much for your cooperation and contribution. 


Rob Schouten

Chaiman Project Nagasaki 2020

rolida@telfort.nl