Share page on:

Kankeronderzoekfonds Limburg steunt medisch-weten­schap­pelijk onderzoek van het Maastricht UMC+. Dit doet zij door fondsen te werven voor projecten: longkanker, borstkanker, dikke darm­kanker, en natural killer cells. Nieuwe behandelmethoden voor kanker zijn nog steeds van levensbelang. Daar is hoogwaardig medisch-weten­schappelijk onderzoek voor nodig. Kankeronderzoek­fonds Limburg steunt dat soort onderzoek. Het werft fondsen om belangrijke onderzoeksprojecten van het Maastricht UMC+ te realiseren. In de komende tien jaar neemt het aantal nieuwe gevallen van kanker in ons land fors toe. Dat komt door de vergrijzing: kanker is een ziekte die je vaak op oudere leeftijd overkomt. In Noord-Brabant, Limburg en Flevoland slaat de vergrijzing het hardste toe. Daar zal de stijging dan ook het sterkst zijn. Kankeronderzoekfonds Limburg houdt de vinger stevig aan de pols. Kankeronderzoekfonds Limburg, Health Foundation Limburg, Maastricht UMC+ en KWF Kankerbestrijding hebben hun krachten gebundeld in de strijd tegen kanker. Onder de naam Kankeronderzoekfonds Limburg zetten de drie organisaties zich in om meer aandacht te vragen voor kanker en het belang van meer geld voor onderzoek.