€ 0 0%
from € 50.000
closed

Share page on:

De otter kon succesvol in ons land geherintroduceerd worden na veel inspanningen om de waterkwaliteit te verbeteren, nieuwe natte natuurgebieden aan te leggen en deze weer met elkaar te verbinden. De Nederlandse otter populatie is nu tot ongeveer 160 otters gegroeid. De groei gaat echter veel te langzaam, doordat er nog otters verdrinken in fuiken en er veel te veel otters sneuvelen op de weg. Daar willen we met u iets aan doen! Wij roepen u hierbij op om bij te dragen via de actiepagina "HELP DE OTTER EEN TUNNEL DOOR" of door hier zelf een actie pagina aan te maken. Met die actie pagina kunt u er zelf voor zorgen dat er meer otter tunnels in Nederland bij gaan komen door b.v. een sponsorloop of zwem estafette te organiseren.