Share page on:

De Stichting heeft als doel om hulp te bieden aan hulpbehoevende inwoners van Lelystad ,die om verschillen redenen niet terecht kunnen bij de daarvoor aangewezen instanties.Wij helpen door te voorzien in de eerste levensbehoeften zoals voeding,kleding en/of huisraad. De Stichting draait volledig op vrijwilligers.De doelstellingen bereikt de Stichting o.a. door het verkrijgen van donaties in natura dan wel in geld. Voor meer informatie of het aanmelden voor hulp www.hartvoorlelystatters.nl.