geef zwerves ook een toekomst

geef zwerves ook een toekomst

Maatschappij

Created by :

voor mensen die het heel slecht hebben

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 0 of € 20.000
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

“In Nederland kwamen er tussen 2009 en 2015 iets meer dan 13 duizend daklozen bij. Dit is een toename van 74 procent. Het aantal daklozen met een niet-westerse herkomst is in diezelfde periode verdubbeld. De toename van het aantal autochtone daklozen was iets minder groot.” Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op 3 maart 2016. Redenen voor dakloosheid zijn het kwijtraken van een woning, sociaal isolement, het niet in contact komen met hulpverlening, verslaving met als gevolg geldproblemen, relatieproblemen en geen vrienden of familie kunnen vinden voor onderdak wij willen voor deze groep woonruimte zoeken en de eerste nodige ondersteuning geven voor een nieuwe start help ons