Steun ons inloop centrum voor sport,games en culturele activiteiten

SDH wordt een inloop centrum voor alle mensen uit Amsterdam ter bevordering van culturele uitwisselingen, diversiteit educatie, indoor sport en kunst activiteiten.

Vluchtelingenhulp

Created by :

Stichting Diversity House

Location:

Amsterdam, Nederland

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

In de komende 3 jaar diversity House zal fungeren als een

activiteitencentrum dat ruimte en sociaal activiteiten zal bieden

voor sociaal contact en recreatie activiteiten. Een dergelijke ontmoetingsplek dat kan

helpen met verbinding te scheppen tussen vluchtelingen / migranten

enerzijds en mensen uit alle geledingen van de Nederlandse

samenleving anderzijds. We beogen hiermee verschillende culturen,

religies, overtuigingen en cultuur te leren kennen en daardoor

gelijkheid, diversiteit en inclusie te bevorderen.