Celine Smeets

Celine Smeets

Maatschappij

Created by :

Run for Human Rights Watch

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

In onze snelgroeiende economie staan we niet dagelijks stil bij ons milieu en de invloed die zij op ons heeft. Wij ademen frisse lucht in, kunnen voor ons dagelijks maal bij de supermarkt terecht en als we dorst hebben openen we de kraan. Dit is niet overal vanzelfsprekend. Er zijn groepen die door droogte hun vee zien uitsterven en door afvalstoffen en gifgassen vanuit fabrieken hun akkerbouw kapot zien gaan of niet meer behoorlijk kunnen vissen waardoor ze honger lijden. Er zijn mensen in ontwikkelingslanden die ver moeten reizen voor water, omdat de industrie hun water aftapt of vervuild. Deze medemensen zijn gedwongen te verhuizen en beschikken vaak over onvoldoende kennis en middelen om hun nieuwe omgeving weer leefbaar te maken. Human Rights Watch komt op voor deze slachtoffers van milieuschade, die zelf beperkte gelegenheid hebben om zinvol deel te nemen aan besluitvorming en publiek debat over milieuproblemen. Human Rights Watch stimuleert overheden en vervuilende industrieën beleid te vormen en maatregelen te nemen om de milieuschade te beperken en milieuslachtoffers en klimaatvluchtelingen op gepaste wijze te compenseren. Met "Run 4 our Planet" hoop ik het besef te creëren dat net zoals onze leefomgeving invloed heeft op ons, wij ook invloed op onze leefomgeving kunnen uitoefenen. Human Rights Watch draagt bij aan het verbeteren van die leefomgeving en biedt onze medemens daardoor kansen om te (over)leven. Zet jij ook een stap in de goede richting door aan Human Rights Watch te doneren? Dan zet ik op 5 november met voldoening die stap over de finish van de New York City Marathon!