€ 0 0%
from € 95.000
closed

Share page on:

Voor onze aangepaste speeltuin, willen we graag een bijpassend clubgebouw dat net als de speeltuin goed toegankelijk is voor kinderen met een beperking. Het gebouw van waaruit we nu onze spelmiddagen houden, dateert uit 1955 en is gewoon 'op'. Het dak is eraf gewaaid tijdens de laatste storm, er zijn lekkages en het hout is op diverse plaatsen verrot.

We hebben nu dus geen vast honk meer. Middels fondsenwerving, lobbyen en sponsoring hebben we de helft van de benodigde 190.000 Euro toegezegd gekregen.

Naast stichting Nadja, wordt het gebouw ook gebruikt als ontmoetingsplek voor ouderen. Ook voor hen is een toegankelijk gebouw met invalidentoilet wenselijk.