Share page on:

Wij vangen kinderen op die door omstandigheden niet naar school kunnen. Wij bieden dan begeleiding en een stukje onderwijs.Het voornemen bestaat voor de bouw van een prikkelarme omgeving in de Kruidenhoeve. De Kruidenhoeve vindt het belangrijk om een ruimte te creëren waar kinderen zo min mogelijk prikkels ontvangen. Deze kinderen hebben vaak al te kampen met diagnoses die ervoor zorgen dat ze prikkelgevoelig zijn. Met deze ruimte wil men deze prikkels minimaliseren, een veilige en vertrouwde ruimte bieden, kortom een plek voor ieder kind.