Yashmak arabian horse

SOS Yashmak

Dieren

Created by :

Yashmak arabian horse

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Yashmak, gelding of 12 years old is suffering from severe backproblems since 2 years now. Many treatments are already done since 2 years but he needs more help. He is too young to suffer like this. He needs f.i. massage or cranio, regularly osteopathie and als regularly being checked by vet and feet done more often then usuall. Also Yashmak is suffering from Lyme disease and under treatement for that.

Please donate to help him recover.

Yashmak, ruin van 12 jaar oud heeft ernstige rugproblemen al 2 jaar lang. Veel behandelingen zijn al ondernomen sinds deze 2 jaar maar hij heeft meer hulp nodig. Hij is te jong om zo af te zien. Hij heeft o.a. massage, cranio nodig, regelmatig osteopathie and dierenartsbezoeken nodig en zijn hoeven moeten vaker bekapt dan normaal gezien. Yashmak heeft tevens de ziekte van Lyme en is onder behandeling voor dit.

Graag uw donatie om hem te helpen beter te worden.