Aangemaakt door :

Extinction Rebellion Nederland

Locatie:

Netherlands, Netherlands

Verbonden aan:

Motivatie

English: see below!


De Coronacrisis is een wake-up call, we kunnen niet terug naar normaal.


Corona, klimaatontwrichting en racisme zijn allemaal symptomen van een giftig systeem dat ons tot uitsterven drijft. Een systeem dat gebaseerd is op economische ongelijkheid, de vernietiging van de natuur en uitbuiting van mens en planeet.


Genoeg is genoeg.


Nu we uit de pandemie komen, hebben we een kans om een betere wereld op te bouwen, maar business-as-usual vecht om zijn greep te herwinnen. Dat kunnen we niet laten gebeuren! Het is duidelijk dat politici niet in staat zijn het tij te keren - het komt aan op gewone mensen zoals jij en ik. 


Op 18 september keert de rebellie terug naar de straten van Amsterdam.


Wij komen in opstand tegen een overheid die vliegtuigen boven regenwouden verkiest en multinationals boven de levens van mensen. Samen staan we op om de planeet en haar bewoners te beschermen.


We nodigen iedereen die ziek is van onrechtvaardigheid, ongelijkheid en schade uit om zich bij ons aan te sluiten - en om te doneren om deze rebellie te helpen winnen.


Je donatie heeft een directe impact op het succes van de Septemberrebellie.


Doneer om ons te helpen lokale groepen te laten groeien, duizenden rebellen in het hele Nederland te trainen - en de krachtige rebellie te creëren die we nodig hebben om te winnen.


Voorbeelden van wat je met je donatie kan mogelijk maken:

1,50€ = 1 pakje superlijm (voor het geval dat er iets kapot gaat..)

50€ = set XR-kunstblokken voor het drukken van XR prints op vlaggen/banners/shirts

100€ = zaalhuur voor een NVDA training waar we 20-30 mensen voorbereiden op de actie 

1.000€ = 4000 Septemberrebellie eco-postersWe weten dat de tijden moeilijk zijn. Dank je voor wat je kan geven.


Met liefde en solidariteit,

XR Nederland Fondsenwerving team

fondsenwerving@extinctionrebellion.nl


https://extinctionrebellion.nl/septemberrebellie


ANBI-status

Donaties worden ontvangen door Stichting Vrienden van XR. Deze stichting heeft de ANBI-status en donaties zijn derhalve aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.


Van alle donaties gaat 10% naar Global Support, de internationale tak van Extinction Rebellion. Deze 10% stelt andere nationale Extinction Rebellion groepen in staat om om zich op volle kracht in te zetten voor de rebellie. Dit zorgt ervoor dat deze groepen genoeg kunnen groeien om op termijn zelf hun benodigde financiële middelen rond te krijgen. Een mondiale crisis vraagt om een mondiale rebellie!


****


The Corona crisis is a wake-up call, we can't go back to normal.


We're at a crossroads of global crises. Corona, climate disruption and racism are all symptoms of a toxic system that is driving us to extinction. A system based on economic inequality, the destruction of nature and exploitation.


Enough is enough.


Now that we're out of the pandemic, we have a chance to build a better world, but business-as-usual is fighting to regain its grip. We can't let that happen! It is obvious that politicians are incapable of turning the tide - it's up to ordinary people like you and me. 


On September 18, the rebellion returns to the streets of Amsterdam.


We are rebelling against a government that prefers planes over rainforests and multinationals over people's lives. We demand that the government establishes a Citizen's Assembly to decide on a just transition out of the climate and ecological crisis,. And we will take peaceful action to add colour and strength to this demand.


Together we rise to protect the planet and its inhabitants. We invite everyone who is sick of injustice, inequality and damage to join us - and to donate to make this rebellion a success.


Your donation has a direct impact on the success of the September Rebellion.


Donate to help us grow local groups, train and support thousands of rebels across the Netherlands - and create the powerful rebellion we need to win.


Examples what you can make happen with your donation:

1.50€ = superglue for a rebel (in case something breaks..)

50€ = set of XR art blocks to print XR flags/banners/shirts

100€ = costs for an NVDA training where we train 20-30 people for the action 

1.000€ = print 4000 Septemberrebellie eco-posters


We know times are hard. Thank you for what you can give us.


With love and solidarity,

XR Nederland Fundraising team

https://extinctionrebellion.nl/septemberrebellie/


Foundation ANBI-status

Donations are received by Stichting Vrienden van XR . The foundation has been granted the ANBI-status. Donations are deductible for Dutch Income Tax.


Of all the donations, 10% is transferred to Global Support, the international branch of Extinction Rebellion. This 10% is used by Global Support to support countries not yet self-funding at levels where they can operate fully independently. Funding by Global Support helps such XR groups to continue the rebellion and to grow to generate their own funding. A global crisis requires a global rebellion!


De wereld staat in brand, onze politici falen. Het is tijd dat burgers een beslissende stem krijgen met betrekking tot de klimaat- en ecologische crisis! We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de Septemberrebellie.
€ 31.575 van € 30.000
105.3% gefinancierd
Afgelopen

Ondersteun deze inzamelingsactie door er een nieuwe inzamelingsactie aan te koppelen. Alle donaties worden toegekend aan de bovenliggende inzamelingsactie.