Share page on:

Mani Bhadra Lama Gangchen Wise Projects Foundation


De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van instellingen die het onderricht volgen van de complete Vajrayana Boeddhisme, de NgalSo Ganden Nyengyu Lineage van Lama Gangchen Rinpoche en zijn erkende opvolgers waar ook ter wereld. Ten einde het behouden, beschermen en verder ontwikkelen van het cultureel-historisch en spiritueel erfgoed van de complete NgalSo Ganden Nyengyu Lineage van Lama Gangchen Rinpoche.