Lokale ontwikkeling is de sleutel tot wildlife conservatie

Zimbabwe staat aan de vooravond van een hongersnood. Dit treft zowel de bevolking als het dierenrijk hard. De stroperij zal toenemen bij gebrek aan alternatieven. De lokale bevolking ondersteunen in voedselproductie is de juiste weg naar een beter leven voor zowel mens als dier. Dat dit werkt hebben wij al bewezen!

Voedsel & water

Created by :

Phundundu Foundation

Location:

, Zimbabwe

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Alleen met lokale ontwikkeling en het creëren van voedselzekerheid, kun je de snelle verdwijning van wildlife tegengaan.


Phundundu Stichting Nederland (website: phundundu.org) heeft twee natuurgebieden onder haar hoede. Phundundu (60.000ha) en Maninga (18.000). De eerste is inmiddels vrij van stroperij dankzij de efficiënte aanwezigheid van het professionele anti poaching team en daarnaast de samenwerking met de lokale gemeenschap. Maninga wordt gaat gebukt onder massale stroperij. prioriteit is het versteken van ons anti poaching team.


Nu of nooit

Grote delen wildlife zijn verdwenen en wat weg is komt nooit meer terug. vele wildlife parken worden opgegeven bij gebrek aan fondsen. Wat er nog over is moet behouden blijven! Dit op een efficiënte manier waarbij duurzame ontwikkeling en wildlife behoud hand in hand gaan.


Human-Wildlife conflict

Om hun omgeving te beschermen of door te stropen voor het vlees, ivoor en huiden, daar waar mens en dier samen moeten leven ontstaat een immens conflict versterkt door grote armoede. De lokale bevolking ontwikkelen in voedselvoorziening en betere leefomstandigheden heeft niet alleen op hun maar ook op het wildlife een enorme positieve impact.


Duurzame ontwikkeling

Lokale duurzame en innovatieve ontwikkeling in landbouw, tuinbouw, fruitteelt en vis- veeteelt is de sleutel naar een harmonieus bestaan tussen mens en wildlife. Samen met de kleinschalige boeren, voornamelijk vrouwen, werken we aan voedselzekerheid en een beter bestaan voor mens en dier.


Massale stroperij

Het is de massale stroperij welke ten grondslag ligt aan in sneltrein tempo verdwijnen van het Afrikaanse wildlife. Het is niet alleen de neushoorn en de olifant die ten prooi vallen. De populaties van alle soorten verdwijnen snel. Educatie is van groot belang. Men moet gaan beseffen dat de levende dieren veel meer waard zijn dan het stropen er van.


Anti stroperij

Naast lokale ontwikkeling blijft een sterk anti-poaching team een noodzaak. Professionele rangers dragen zorg voor de bescherming van het dierenrijk en zijn 24/7 actief. De kosten van dit team worden deels betaald uit de landbouw inkomsten. Zo werken we samen aan een betere leefomgeving voor ieder.


Wildlife heeft toekomst … maar alleen als wij het nu beschermen.

Het Mens – Wildlife conflict is een feit en we weten wie er wint aan het einde van de dag.

Wij als Phundundu Stichting Nederland zijn klaar om te ondersteunen en de verliezen aan beide zijden te verzachten

Zonder de vereiste financiële bijstand gaat onze expertise verloren.

EN ONDERTUSSEN WORDT HET WILDLIFE IN HOOG TEMPO WEGGEVAAGD