Share page on:

Ben Mac-Intosh heeft onze hulp nodig. Wegen omstandigheden komt hij financieel te kort om te leven tot zijn pensioen. Ben heeft altijd voor iedereen klaar gestaan, laten wij er juist nu voor hem zijn.