Who wants a world of my wisdom in this world?

I do, do you to?

Ondernemerschap

Created by :

Joris de Bie

Location:

Maastricht, Nederland

€ 0 of € 1.500
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Help me help others!

Hello People, Sometimes life is hard, sometimes not. Some people recuperate well from a crisis some people keep having trouble, the book I wrote is also for people who have had a crisis in their lives. Maybe somebody can learn something about crisis solving totally when reading the book. Here you find the description of 'My Battle, part 1, bundel'. Both in Dutch as in English. I hope to publish the book aswell in English as Dutch. One day the darkness came. The place called no darkness and no light I was at. Where I needed to find the light again. In life you have right and wrong One day I found out all my right and wrong's which where present in my life. This day I did say 'no not me' and shouted out 'now it has been enough!'  I was a bit fiercer then I thought I was, when I did find out how to handle opposition. Now I am doing the everybody equally close by as far away model. The rotten ones, I picked them out and I have thrown them away. Sometimes you learn a few lessons.  For everybody to read. Life is hard and beautiful. Even for the skilful. I had my lessons, I did my research, I won the battle. The lessons where integrated. The love did come. The fight went on. Now people who had a crisis in life. This book can help you out, because I had my share, and transformed it totally to the positive. I became a teacher. And went on. Maybe I can explain parts of reality pretty good because I am a teacher, maybe I can explain myself good because I did a lot of research. Read the book from beginning to end as a tornado going over your shelter cabin and you read while the tornado is passing over. In about 3,5 months I wrote, the to rewrite book. These months where like living in a shelter with a tornado above it for me, the book can be read as a blog book.   All light can fade, all darkness can bloom in the place we call the place without darkness and without light. Some day's can bloom but most day's are shady.  All love can come but as long as you are in the place without darkness and light the love will not be there. This does not combine, this place and love. This place is like walking through dense mist, where you always want to come at this light you see far away in the mist but after long walks to arrive at this light point you still did not arrive at where the light is. Finding my way out and into happiness and love is described in the first part of the book; Bone can be cut through as well  The second part of the book is called; The Time is ticking on The Timer invention is about this: All the time in the world can give you happiness. All the time restrictions can give you unhappiness. Why should we not love without time? Why is time always around? Time can be a format which makes you live in certain ways, to not dance free but to dance restricted, made to move in certain shapes and body postures. Dancing like a technomouse on cords in a cabin which is put in strange moves, dancing on music what also is time, music in measured chronological ticking.   In this book is an invention explained which can be developed as an practical App or application to live without time, present in modern society. Op een dag kwam de duisternis. De plek genaamd geen duisternis en geen licht, daar was ik. Waar ik het licht opnieuw moest vinden. In het leven heb je verkeerd en goed. Op een dag kwam ik achter al mijn verkeerds en goeds wat aanwezig was in mijn leven. Deze dag zei ik 'nee niet ik' en kaartte ik aan 'nu is het genoeg geweest!' Ik was een beetje vuriger dan ik dacht dat ik was, nadat ik door had hoe met oppositie om te gaan. Nu doe ik het iedereen zowel even dichtbij als even ver weg model. De rotten die er tussen zaten heb ik ertussenuit gepikt en weggegooid. Soms leer je een paar lessen. Voor iedereen om te lezen. Het leven is moeilijk en beeldschoon. Zelfs voor de begaafden. Ik kreeg mijn lessen, ik deed mijn onderzoek, ik won de strijd. De liefde kwam. Het gevecht ging door. Nu mensen die een crisis in hun leven hebben meegemaakt. Dit boek kan wat voor jullie betekenen, omdat ik mijn deel meegemaakt heb en dit totaal naar het positieve heb getransformeerd. Ik werd een leraar. En ging verder. Misschien kan ik delen van de realiteit goed uitleggen omdat ik een leraar ben, misschien kan ik mijzelf goed uitleggen omdat ik veel onderzoek heb gedaan. Lees het boek van begin tot eind alsof er een tornado over je schuilkelder heen gaat en jij in de schuilkelder aan het lezen bent terwijl de tornado overkomt. In zo een 3,5 maand schreef ik, het nog te herschrijven boek. Deze maanden waren als in een schuilplek te zitten met een tornado erboven, het boek kan gelezen worden als een blog boek. Alle licht kan vervagen, alle duisternis kan bloeien in de plek die we noemen de plek zonder duisternis en zonder licht. Sommige dagen kunnen bloeien maar de meeste dagen zijn schemerig. Alle liefde kan komen, maar zolang je in de plek zonder duisternis en licht bent zal de liefde er niet zijn. Dit gaat niet samen, deze plek en liefde. Deze plek is als lopen door dikke mist, waar je altijd bij dit lichtpunt wilt komen wat je ver weg ziet, maar na lange wandelingen om aan te komen bij dit lichtpunt kom je nog steeds niet aan bij waar het licht is. Het vinden van mijn weg naar buiten en naar het zijn in geluk en liefde, is beschreven in het eerste deel van het boek; Bot kan ook doorsneden worden Het tweede deel van het boek heet; De Tijd tikt door De Timer uitvinding gaat hierover: Al de tijd in de wereld kan je geluk geven. Al de tijd restricties kunnen je ongeluk geven. Hoezo zouden we niet liefhebben zonder tijd? Hoezo is tijd er altijd? Tijd kan een format zijn die je op een bepaalde manier laat leven, om niet vrij te dansen maar beklemd, gedwongen in bepaalde figuren en lichaamshoudingen te bewegen.  Dansend als een technomuis aan koortjes in een cabine die in vreemde bewegingen wordt gezet, dansend op de muziek die ook wel de tijd is, muziek in afgemeten chronologische tikken.  In dit boek is een uitvinding uitgelegd die ontwikkeld kan worden in een praktische App of applicatie om te leven zonder tijd, present in de moderne samenleving.