Werven van stamceldonoren

Toekomst, met kanker

Gezondheidszorg

Created by :

Daphne Veldhuis Fonds

Location:

Netherlands, Netherlands

Connected to:

Daphne Veldhuis Fonds
€ 0 of € 50.000
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.De opbrengsten van het DVF gaan dit jaar in zijn geheel naar de stamcelbank Matchis bij Universitair Medisch Centrum in Nijmegen en Leiden. Het opgehaalde zal aangewend worden voor het werven van stamceldoneren voor stamceltransplantatie bij mensen met bloedkanker. Stamceldonoren zijn onmisbaar om kinderen en volwassenen met kwaadaardige bloedziekten zoals leukemie te kunnen genezen.

Stichting Matchis zorgt ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Deze transplantatie is voor patiënten noodzakelijk om te kunnen overleven. Als er geen geschikte donor gevonden wordt, is de kans groot dat ze overlijden. Voor een geslaagde stamceltransplantatie is het essentieel dat de stamcellen van de doner en de ontvanger voldoende op elkaar lijken. Doorvoor wordt eerst in de familie gezocht. Als binnen de familie geen geschikte stamceldonor gevonden kan worden (en dat is voor 70% van de patiënten het geval), gaat Matchis wereldwijd op zoek naar een geschikte onverwante donor - iemand die bereid is om stamcellen te doneren voor een voor hem/haar onbekende patiënt. Het is dus voor deze patiënten van levensbelang dat er een bestand is met zoveel mogeijk ptentiële donoren om de kans te vergroten dat er een geschikte match gevonden kan worden.