Wereldmaaltijd

Voor een eerlijke voedselverdeling

Maatschappij

Created by :

GroenLinks Haarlemmermeer

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 0 of € 100
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

In de afgelopen 50 jaar hebben we met succes voedsel zo goedkoop mogelijk gemaakt. Maar als we doorgaan op die manier, dan heeft dat gevolgen voor natuur, onze boeren en onze eigen gezondheid, volgens Walter Halberstadt, directeur van Beebox. Hierover wordt op 14 oktober op de jaarlijkse Wereldmaaltijd van GroenLinks gesproken. Het is het achtste achtereenvolgende jaar dat GroenLinks Haarlemmermeer met een maaltijd aandacht vraagt voor Wereldvoedseldag, een dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij de ongelijke verdeling van ons voedsel. Ons voedsel legt vele kilometers af over de wereld. Maar ons eigen land heeft zoveel lekkers te bieden, volgens Walter Halberstadt en Colette Klumper, lokale franchiseondernemer in Haarlemmermeer. Met de Beebox, een aan huis boodschappenservice met biologische ingrediënten van eigen bodem, proberen zij bij te dragen aan het gezond houden van natuur, bodem én onszelf. Consumenten weten vaak niet waar hun voedsel vandaan komt. De Beebox zet de verbinding tussen lokale boeren en consumenten weer centraal. Producten uit de streek of lokaal betekent ook seizoensproducten. Toch is hier voldoende variatie in, zodat eten nooit saai wordt. De driegangenmaaltijd wordt weer bereid volgens het principe: als iedereen deze hoeveelheid elke dag zou eten, zou elke aardbewoner voldoende te eten hebben. Wie daardoor een karig maal verwacht, zal echter positief verrast worden. Dit is dan ook een van de doelen van de wereldmaaltijd: het wegnemen van het hardnekkige idee dat de aarde niet genoeg voedsel zou voortbrengen om 7 miljard mensen dagelijks een volwaardige maaltijd voor te zetten. De locatie is dit jaar Rozen & Radijs (Aalsmeerderweg 938, 2154 ME Burgerveen). De filosofie van dit prachtige bedrijf in Haarlemmermeer sluit goed aan bij de Wereldmaaltijd. De maaltijd begint om 18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur) en duurt tot ongeveer 21.00 uur, waarna gelegenheid is tot gezellig napraten. Iedereen, zowel leden als niet-leden, is welkom om mee te eten. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Graag aanmelden via gl@haarlemmermeer.nl