Wereld Natuur Fonds WNF

WNF bouwt aan een wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur.

Dieren

Created by :

Wereld Natuur Fonds WNF

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Bedreigde diersoorten
Als het leefgebied van bedreigde dieren wordt beschermd, hebben ze meer kans om ongestoord te leven. Daarom richten we ons niet alleen op het beschermen van de dieren zelf, maar ook op hun leefgebieden. Meestal focussen we op de grote dieren in zo'n gebied - de diersoorten in de top van de voedselketen. De bescherming van die grote dieren komt namelijk ook de andere dieren en planten in zo'n gebied ten goede.

Onze focus ligt op een tiental bedreigde diersoorten die op de 'Rode Lijst' van IUCN staan, de meest uitgebreide en gebruikte informatiebron over de status van dier- en plantensoorten over de hele wereld. Door te laten zien welke soorten het meeste risico lopen uit te sterven, geeft de Rode Lijst aan voor welke dieren we actie moeten ondernemen om ze te beschermen.

Onze aanpak
Schone lucht, CO2-opslag, regen, vruchtbare aarde, bevruchting van gewassen door insecten, voedsel, medicijnen… allemaal voorbeelden van ons ‘natuurlijk kapitaal’. We vinden het heel normaal dat onze aarde deze diensten levert. Het lijkt misschien alsof ze gratis en oneindig zijn, maar dat is helaas niet zo.
Als we op dezelfde voet doorleven, putten we de aarde uit. Dat levert niet alleen een directe bedreiging op voor planten- en diersoorten - in de vorm van ontbossing en overbevissing, maar ook voor de gezondheid en het welzijn van mensen.

Uitdaging
Tegelijkertijd staan we aan de vooravond van één van de grootste uitdagingen ooit; het delen van onze planeet met ruim 9 miljard mensen in 2050. De druk op onze aarde en ons natuurlijk kapitaal zal hierdoor alleen maar groter worden. Willen we een gezonde aarde doorgeven aan de volgende generaties, dan moeten we ons natuurlijk kapitaal behouden en herstellen en onze voetafdruk verminderen.

Dialoog aangaan
Het aanpakken van directe bedreigingen zoals ontbossing en overbevissing behoort tot onze kerntaken. Maar net zo belangrijk is het om de drijfveren achter deze bedreigingen in kaart te brengen. Om daarop invloed uit te kunnen oefenen, gaan we het gesprek aan met verschillende partijen: bedrijven, overheden, andere maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en lokale gemeenschappen.

Verduurzamen grondstofketens
Bescherming van diersoorten en leefgebieden vereist dat we op een duurzame manier omgaan met de grondstoffen die de aarde ons geeft. Daarom werken we aan de verduurzaming van grondstofketens en sectoren en stimuleren wij duurzaamheidsinitiatieven, met keurmerken als MCS en ASC (vis), FSC (hout/papier), RSPO (palmolie) en RTRS (soja).

Innovatie en onderzoek
Naast samenwerking met partijen en ontwikkelen van duurzaamheidsinitiatieven houden we ons ook bezig met innovatie en onderzoek. Zo baseren we ons beschermingswerk op de laatste inzichten en onderzoeken en doen we zelf actief mee aan het verzamelen van data, bijvoorbeeld ten behoeve van onze Living Planet Reports. Ook zetten we in op innovatieprojecten en -programma’s voor duurzame landbouw en voor One Planet Thinking. Ter ondersteuning van innovatieve natuurbeschermingsprojecten heeft WNF bovendien een apart fonds in het leven geroepen.