Share page on:

WECF is een netwerk van ruim 150 vrouwen- en milieuorganisaties in veertig landen met een historische focus op West-Europa en de EECCA landen; Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal-Azië. Speerpunten van ons werk zijn duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding. Dat doen we internationaal zowel via praktisch projectwerk op locatie of door middel van bewustwordingscampagnes als Een Veilig Nest in Nederland