WECF (Women in Europe for a Common Future)

Creating a Healthy Environment for All

Gezondheidszorg

Created by :

WECF (Women in Europe for a Common Future)

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

WECF is een netwerk van ruim 150 vrouwen- en milieuorganisaties in veertig landen met een historische focus op West-Europa en de EECCA landen; Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal-Azië. Speerpunten van ons werk zijn duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding. Dat doen we internationaal zowel via praktisch projectwerk op locatie of door middel van bewustwordingscampagnes als Een Veilig Nest in Nederland