Voor Tijn...

Voor Tijn...

Maatschappij

Created by :

Voor Tijn...

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 5 of € 10.000
0.1% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Lieve lieve mensen....

Wauw Tijn, wie heeft nog niet gehoord of gelezen over dat ontzettende, lieve en fantastische jongetje van pas 6 jaar jong, die nagels lakt in het Glazen Huis bij 3FM Serious Request en waarvan de mensen dan 1 euro doneren voor hun mooi gelakte nagels door Tijn. En dat allemaal ten goede van het Rode Kruis...

Fantastisch toch? Maar..............Tijn is ziek............ Ongeneeslijk ziek!!!Hij lijdt aan DIPG (hersenstamkanker) en heeft niet lang meer te leven. Volgende Kerst haalt hij helaas niet meer. In en in triest voor hem en voor zijn ouders, familie, vriendjes en vriendinnetjes...En wat ik JULLIE nou wil gaan vragen dat is................ Doneer 5  euro "Voor Tijn" zelf!!! Om zijn laatste jaar samen met zijn familie nog zoveel mogelijk zijn laatste wensen te laten uitkomen. Misschien nog zwemmen met dolfijnen in Mexico. Met de brandweer meerijden met loeiende sirenes. Veel ijsjes eten. Wat Tijn wil... En dit kost natuurlijk allemaal veel euro'tjesDus AUB doneer voor kanjer Tijn!!!

Ook ga ik vandaag nog een filmpje nog plaatsen op mijn kanaal bij Youtube die ik net ben begonnen ... Dat jochie is een voorbeeld! Wel plaats ik dit alvast openbaar op Facebook voor zoveel mogelijk eurotje's voor Tijn... Lieve mensen alvast bedankt voor de donatie...

Fijne Feestdagen, Rebecca Kok


Dear dear people ....

Wow Tijn, who has not heard or read about the terrible, sweet and fantastic boy just 6 years young, who lacquered nails in the Glass House at 3FM Serious Request and whose people than 1 euro donation for their beautifully painted nails by Tijn. Fantastic is not it? But..............Tijn is ill ............ incurably sick !!!He suffers from DIPG (brain cancer) and does not have long to live. Next Christmas, he has unfortunately not . And in sad for him and for his parents, family, friends and girlfriends ...YOU and what I want to now ask that ................ Donate 5 euro " Voor Tijn " self !!! Together with his family last year as much as possible to let out his last wishes. Maybe even swim with dolphins in Mexico. The fire brigade ride with sirens blaring. Many ice cream eating. What Travertine want ... And this of course takes all much euro'tjes...So please donate 1 Euro for Tijn!!!

Also, I'm going today to put a video on my channel on Youtube that I've just started.. Well I put this already publicly available on Facebook for as much as possible euro's for Tijn ..Dear people thank you for the donation ...

Happy Holidays, Rebecca Cook