voor mensen in armoede

ik wil een stichting beginnen om voor mensen in armoede en bejaarde en gehandicapten vervoer te regelen de bedrijfsplan is klaar en kan iedere moment ingelezen worden

Wens

Created by :

jan oomen

Location:

, Nederland

€ 5
160 day(s) left

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Geachte heer, mevrouw,


 Op dit moment krijgt onze op te richten Stichting Sociale Vervoer The Rose vorm en zijn we de laatste zaken aan het uitwerken om mogelijk te gaan starten.  

Het doel van de stichting is om vervoer te regelen voor mensen die financieel niet bij machte zijn om een taxi of een bus te betalen. 

Hierbij valt te denken aan de doelgroep die in armoede leven en leven van een uitkering in Friesland. Helaas komt dit in Nederland nog veelvuldig voor. 

Dit is de doelgroep waar wij ons met onze stichting als eerste op richten. Op termijn willen wij ons ook richten op andere doelgroepen. 

Te denken valt op vervoer van mensen met een beperking en ouderen die zelf niet bij machte zijn om vervoer te betalen, maar het vervoer van groot belang is.

 Zij het bijvoorbeeld voor ziekenhuisbezoek of zorg te dragen dat deze ouderen op bezoek kunnen en niet in een isolement komen.

Stichting Sociale Vervoer The Rose zal zich vestigen in Boksum te Friesland en van hieruit het vervoer te regelen in Noord-west Friesland. 

Het plan is om te starten met twee of meer chauffeurs die het vervoer regelen in twee of meer speciale bussen omgebouwd tot rolstoelbussen , eventueel ook 1 personenauto zodat iedereen in de beschreven doelgroep vervoerd kan worden. 

Er zal plaats zijn voor ofwel maximaal vier rolstoelen en vier personen per bus ofwel acht zitplaatsen. 

Verder zal getracht worden om te werken met vrijwilligers die kampen met een beperking. 

Ook deze kwetsbare groep zal hierdoor aan werk worden geholpen en zich, als ze dat nog niet zijn, nuttig voelen in de maatschappij.

Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk vervoer is voor mensen die dit niet kunnen betalen.

Ik heb al enige jaren met dit idee gelopen en wil het nu tot uitvoering brengen in Stichting Sociale Vervoer The Rose. 

Dit kan ik niet alleen. Dit kan enkel met bijdragen uit fondsen en donaties van bedrijven die ook oog hebben voor de medemens en die mensen die financieel krap zitten,  

een beperking hebben of als oudere worden getypeerd een warm hart toedragen.

Ik verzoek u om na te denken of u een bijdrage wilt doen voor deze kwetsbare doelgroepen.

Ik zou graag met u hierover in gesprek gaan. Natuurlijk kunt u het ondernemingsplan van de Stichting inzien . 

Deze zal u na uw verzoek toegezonden worden.Met vriendelijke groet,


jan oomen


initiatiefnemer Stichting sociale Vervoer The Rose i.o.