voor mensen die het heel slecht hebben

voor mensen die het heel slecht hebben

Maatschappij

Created by :

voor mensen die het heel slecht hebben

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 0 of € 20.000
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Het aantal mensen dat in Nederland onder de armoedegrens leeft, is vorig jaar verder toegenomen. Volgens een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er relatief gezien meer arme mensen in grote steden, met name in Leeuwarden en Den Haag.Vooral eenoudergezinnen, niet-westerse huishoudens en bijstandsontvangers hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Een op de drie arme mensen is jonger dan 18 jaar.De toename van het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft, is voor een groot deel te wijten aan de economische crisis. Sinds 2007 kwamen er 412.000 armen bij. De onderzoekers verwachten dat het aantal armen dit jaar en volgend jaar licht daalt. ArmoedegrensIn 2013 vielen 1,26 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens van het SCP. Die wordt bepaald op basis van de kosten van het voorzien in de eerste levensbehoefte en deelname aan de samenleving.