Vluchtelingenhulp   

Created by :

Mai Mi Bath

Location:

Wageningen, Nederland

Vluchtelingenorganisatie Mai Mi Bath

Wij bieden vluchtelingen een menswaardig bestaan. Wij geven de vluchtelingen de hulp bij het aanvragen van een verblijfsvergunning of het regelen van onderdak,kleding en toegang tot gezondheidszorg.

Mai Mi Bath is Thais voor 'geen vergunning' of 'zonder papieren'. Mai Mi Bath is een vluchtelingenorganisatie opgericht door Leo Kleijn in 2008,de organisatie is gevestigd in Wageningen.

Wij trekken ons het lot aan van vluchtelingen die naar Nederland komen vanwege oorlog of religieuze redenen. Wij maken geen onderscheid tussen vluchtelingen mét of zonder vergunning, of zij die nog in procedure zijn. 

Wij bieden de vluchtelingen ondersteuning bij het aanvragen van een verblijfsvergunning of het regelen van onderdak, kleding en toegang tot gezondheidszorg.

Tevens geven onze vrijwilligers les in Nederlands. 


Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en ontvangen geen subsidies wij zijn daarom volledig afhankelijk van giften en fondsen. </a>

€ 0
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.