Viaevitae

Viae Vitae bouwt een tehuis voor kinderen. Bouw mee!

Gezondheidszorg

Created by :

Viaevitae

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Hulp van Viae Vitae is direct, kleinschalig en dicht bij de mensen. Viae Vitae verkiest geen financiering op afstand maar kiest voor samenwerking met lokale partners, o.a. met de stichting Yamaru Indonesië in Woloan, Noord Sulawesi, Indonesië.Viae Vitae ondersteunt niet slechts financieel. We doen dat ook door het beschikbaar stellen van kennis en ervaring, van materialen en producten en door samen te werken met Nederlandse bedrijven en organisaties, zoals Nederlandse hogescholen en universiteiten.