(Ver)nieuwbouw Blokhut Berkum
(Ver)nieuwbouw Blokhut Berkum
Scouting Jan Lijdinggroep Zwolle
Netherlands, Netherlands
Maatschappij
Start geldinzamelactie
€1,055.00 52.75%
van €2,000.00
gesloten

Deel pagina via:

Om onze activiteiten voort te kunnen zetten met een groeiend ledenaantal hebben we als Jan Lijdinggroep een verbouwd en vergroot scoutinggebouw nodig. Wegens ouderdom hebben we afstand moeten doen van één van de locaties, de speltakken draaien nu op één locatie in te kleine ruimtes.

Graag willen we u vragen om een bijdrage te leveren aan het realiseren van deze (ver)nieuwbouw. Mocht u meer informatie willen dan kunt u informatie inwinnen via sikkesm@hotmail.com .