Vernietig Het Tracébesluit A15
Vernietig Het Tracébesluit A15
Vernietig Het Tracébesluit A15
Netherlands, Netherlands
Maatschappij
Start geldinzamelactie

Deel pagina via:

Het voorgenomen tracébesluit A15 (Ressen-Zevenaar) is absurd. We hebben nog één kans om de A15 toch op een duurzame manier ingepast te krijgen, zodat onze regio zo veel mogelijk wordt ontzien. Samen met topadvocaat Robert van der Velde (advocatenkantoor PlasBossinade) gaan we voor vernietiging van het tracébesluit. Steunt u ons?