Vernietig Het Tracébesluit A15 - #NeeTegenDitTracé
Vernietig Het Tracébesluit A15 - #NeeTegenDitTracé
Vernietig Het Tracébesluit A15
Netherlands, Netherlands
Maatschappij
Start geldinzamelactie
€22,675.00 37.79%
van €60,000.00
gesloten

Deel pagina via:

Het voorgenomen tracébesluit A15 (Ressen-Zevenaar) is absurd. We hebben nog één kans om de A15 toch op een duurzame manier ingepast te krijgen, zodat onze regio zo veel mogelijk wordt ontzien. Samen met topadvocaat Robert van der Velde (advocatenkantoor PlasBossinade) gaan we voor vernietiging van het tracébesluit. Steunt u ons?

Deze campagne is een initiatief van Stichting Duurzame Aanleg A15. Hierin zitten vertegenwoordigers uit Lingewaard en de Liemers.