Vereniging Sociaal Verhaal

Sociaal Verhaal helpt Nederland

Maatschappij

Created by :

Vereniging Sociaal Verhaal

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Sociaal Verhaal is een organisatie opgezet door vrijwilligers, met als doelstelling het verlenen van rechtshulp bij ingrijpende problemen op sociaal-maatschappelijk gebied. Sociaal Verhaal streeft er naar om mensen die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn geraakt, bij te staan met gratis juridisch advies.