Vereniging Happiness

Vereniging voor wonen en logeren met een verstandelijke beperking

Maatschappij

Created by :

Vereniging Happiness

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

De Vereniging Happiness is in2014 ontstaan vanuit een groep ouders en vertegenwoordigers van kinderen en(jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en/of stoornis in hetautistisch spectrum, wonende in de gemeente Son en Breugel of directe omgeving.Het doel van de vereniging is hetrealiseren, instandhouden en beheren van een woonvoorziening op maat voormensen die vanwege hun verstandelijke handicap niet zelfstandig kunnen wonen.In vele gemeenten en dorpen in de omgeving van Son en Breugel bestaandergelijke voorzieningen al, meestal als resultaat van ouderinitiatieven. InSon en Breugel echter niet. Het is duidelijk dat ook hier in een behoefte zouworden voorzien.De vereniging bestaat momenteeluit 8 ouderparen. Zij organiseert 1 maal per maand een logeerweekend voor allekinderen. Enerzijds om de ouders tijdelijk te ontlasten en de kinderen ‘ietsanders’ aan te bieden, maar vooral ook om de kinderen de gelegenheid te gevenelkaar goed te leren kennen en te bekijken of permanent samenwonen mogelijk zouzijn. De belangstelling vanuit andere ouders in het dorp is groot. De komendeperiode zal duidelijk worden of - en hoeveel leden nog kunnen wordentoegevoegd. Dit zal onder andere afhangen van de vast te stellen optimalewooncapaciteit en de daarbij behorende financiële middelen.