Verbinding zoeken

Het hart van mensen verbinden met God door muziek en interactie met individuen en groepen. Verschillende onderwerpen komen aan bod.

Geloof

Created by :

Rik

Location:

Utrecht, Netherlands

€ 0 of € 100
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.