Geloof   

Created by :

Rik

Location:

Utrecht, Netherlands

Verbinding zoeken


Het hart van mensen verbinden met God door muziek en interactie met individuen en groepen. Verschillende onderwerpen komen aan bod.
€ 0 of € 100
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.