uitbreiding school voor dove kinderen

uitbreiding school voor dove kinderen

Maatschappij

Created by :

stichting "op eigen benen Zambia"

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 0 of € 11.000
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

de  behoefte aan leslokalen voor de dove kinderen in Kasempa, Zambia is groot!

onze stichting "op eigen benen, Zambia" heeft al een school gebouwd, die 40 kinderen onderwijs en verblijf gunnen.

maar er zijn nog veel meer kinderen met een handicap die onderwijs nodig hebben.

dit op na de opleiding "op eigen benen" te kunnen staan.

het nieuwe project betreft 2 nieuwe leslokalen en een voorziening op de kinderen intern te laten verblijven.

het project kost € 21.000,-- waar onze stichting ruim € 10.000,-- voor haar rekening neemt.

U kunt ons vinden op www.eigenbenen.nl  

daar geven wij info over onze beweegredenen en projecten in het verleden en de toekomst.

wij hebben een ANBI-status dus Uw gift is aftrekbaar.

mogen wij U van hieruit danken voor Uw gift, hoe groot of klein hij is!