Share page on:

Patiëntenorganisatie STSN: succesvolle belangenbehartiger en serviceorganisatie voor mensen met TSC en hun omgeving; awareness, informatie en lotgenotencontact; stimuleren van onderzoek en voorzieningen; draait voor 100% op vrijwilligers en werkt samen met experts aan zorg op maat.