Tsunami Indonesië

Sinds de aardbevingen en tsunami in de Indonesische provincie Sulawesi zijn hulpverleners druk in de weer om mensen van onder het puin te halen, gewonden te verzorgen en overlevenden te helpen met medische hulp en levensmiddelen, zoals voedsel en proper water.

Natuur & milieu

Created by :

Alex Morgan

Location:

, België

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Analyse van schade en noden

In de wereld van de noodhulp is het assessment de basis voor alle hulpverlening. Dit wil zeggen dat de situatie geëvalueerd wordt: welke regio’s zijn getroffen? Welke zijn bereikbaar? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die regio’s bereikbaar worden? En wat zijn de hoogste noden in elk van deze regio’s? De internationale verenigingen van onze lidorganisaties zorgen onder andere voor voedsel, drinkbaar water, kledij, medische kits en onderdak ter plaatse. Daarnaast worden er ook teams voorzien die specifiek gericht zijn op psychosociale bijstand en traumaverwerking.

Speciale interventieteams

Indien de lokale actoren hulp vragen van hun internationale netwerken, worden ook speciale interventieteams uitgestuurd naar de plaats van de ramp. Zo is UNICEF via digitale middelen en affichage begonnen met het identificeren van kinderen die gescheiden zijn van hun ouders. Ook Plan International focust op de bescherming van kinderen, met speciale aandacht voor weeskinderen, verdwaalde kinderen en meisjes. Het Rode Kruis heeft op dit moment speciale Emergency Response Units ter plaatse met experts in het gebied van logistiek, IT en Telecom. Zij proberen zo snel mogelijk de verwoeste communicatielijnen ter plekke te herstellen. Ondertussen blijft het Indonesische Rode Kruis verder zoeken naar overlevenden en gewonden verzorgen.

Heropbouw

Hoewel het einde van de ravage nog niet in zicht is, is het essentieel dat noodhulpverleners ook al aan de nabije toekomst denken: de slachtoffers moeten zo snel mogelijk opnieuw hun eigen leven in handen kunnen nemen. Daarom wordt naast de meest dringende noodhulp, ook reeds een analyse gemaakt over hoe de getroffenen zo snel mogelijk hun huizen en dorpen kunnen heropbouwen. Aanvankelijk hebben ze hierbij hulp nodig en op termijn zullen de getroffenen zelfstandig kunnen verder opbouwen om op een waardige manier verder te leven.

Tijdens de fase van heropbouw wordt volop ingezet in het verminderen van het risico dat een soortgelijke ramp evenveel menselijke en materiële schade kan veroorzaken. Bij de heropbouw van de huizen wordt bijvoorbeeld nagedacht hoe deze beter bestand kunnen worden tegen volgende aardschokken. Op die manier versterken we de weerbaarheid en de rampenparaatheid van de bevolking.