Transnational Institute

Ideeen met impact. Ideas with impact.

Maatschappij

Created by :

Transnational Institute

Location:

Netherlands, Netherlands

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

De Transnational Institute (TNI) beoogt een vredige, eerlijke en democratische wereld op een duurzame planeet vormgegeven door betrokken burgers. Wij ondersteunen dit met diepgravend onderzoek, kritische analyses en constructieve voorstellen.

We beogen en bevorderen progressieve en democratische beleidsveranderingen die (gemeenschappelijke) oplossingen bieden voor wereldproblematiek. TNI vormt een unieke verbinding tussen burgerinitiatieven, geëngageerde academici en beleidsmakers.

Je donatie wordt gebruikt om onderzoek te financieren, wereldwijde netwerken van burgerintiatieven te versterken en beleid(svoorstellen) te beinvloeden.


The Transnational Institute (TNI) aims to create a peaceful, honest and democratic world on a sustainable planet designed by citizens involved. We support this with in-depth research, critical analyzes and constructive proposals.

We aim and promote progressive and democratic policy changes that offer (shared) solutions to global issues. TNI forms a unique connection between citizens' initiatives, committed academics and policy makers.

Your donation is used to fund research, to strengthen global networks of citizen initiatives and to influence policy (s proposals).