Toegangshek terrein

Degelijk hekwerk

Noodhulp

Created by :

Voedselbank Rivierenland

Location:

Netherlands, Netherlands

€ 0 of € 2.500
0% funded
Closed

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

Voedselbank Rivierenland wil het huidige toegangshek tot het terrein, bestaande uit een zogenaamd bouwhek, graag vervangen door een stevige toegangspoort. Een voorbeeld van het hek waar de wens naar uitgaat is afgebeeld op de foto.


Helpt u Voedselbank Rivierenland haar doelstelling te realiseren?