(t)huiskamer voor moeders & kinderen

Een positieve omgeving op weg naar een zelfstandig leven

Maatschappij

Created by :

Kompaan en De Bocht

Location:

Netherlands, Netherlands

Connected to:

Kompaan en De Bocht

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser to it. All donations will be assigned to the top level fundraiser.

All the information (Tittle, description and content) is auto-translated using Google Translate.

Lian Smits over (t)huiskamers in de nieuwbouw voor moeders en hun kinderen: "De vrouwen en kinderen in onze opvang hebben veel meegemaakt. Zij verdienen een positieve omgeving: een plek waar zij zichzelf kunnen zijn, met hun kindje kunnen spelen, huiswerk kunnen maken en met de andere meiden samen kunnen zijn. Een positieve omgeving in de nieuwbouw helpt om weer sneller te herstellen en je leven op te pakken.” Bij locatie De Bocht (Goirle) is de opvang gevestigd voor vrouwen en kinderen in situaties van huiselijk geweld, tienermoeders met hun kinderen, slachtoffers van eergerelateerd geweld en jeugdprostitutie. Het gebouw stamt uit de jaren zeventig. Nieuwbouw is hard nodig want De Bocht is zwaar verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het is van belang om in het nieuwe gebouw een woonomgeving te creëren waar cliënten op een goede manier kunnen herstellen en weer zelfstandig kunnen worden. U kunt hiervoor een donatie doen om samen met ons een woongebouw te realiseren met meer privacy, een fijnere woonsfeer, betere voorzieningen voor ontspannen, bewegen, spelen en leren. Aspecten die van grote waarde zijn voor de vrouwen en kinderen in onze opvang. Hieronder leest u op welke manier uw donatie bijdraagt aan het welzijn van de vrouwen en kinderen die tijdelijk bij ons wonen. Minder stress, meer privacy en een prettige sfeer De opzet van het huidige gebouw biedt te weinig comfort en privacy aan de vrouwen en kinderen die er verblijven, zij verblijven in een grote, drukke groep en hebben weinig ‘eigen ruimte’. De uitstraling van het gebouw is niet meer van deze tijd. Het is vergelijkbaar met een budgethotel langs de snelweg: sober, kaal, efficiënt, onderhoudsvriendelijk. Het voorziet in de basale voorzieningen. Er is echter meer nodig om vrouwen en kinderen zich ‘thuis en prettig te kunnen laten voelen’. Uit onderzoek is gebleken dat een prettige woonomgeving stress vermindert en een aanzienlijke bijdrage levert aan het herstel van deze vrouwen en kinderen. Werken aan zelfstandigheid We willen meer mogelijkheden bieden om vrouwen en kinderen stap voor stap op weg te helpen naar een zelfstandig bestaan, bijvoorbeeld door zelf te kunnen koken of wassen. In de nieuwe locatie kunnen zij zelfstandig worden en elkaar blijven ontmoeten in de gezamenlijke woonkamers. Ook het opdoen van leer- en werkervaring is belangrijk. Dat kan in de tweedehandswinkel, het grand café en de ruimte waar met digitale middelen wordt geleerd (onderwijs op afstand als het niet veilig is om naar school te gaan). Om onze cliënten de mogelijkheden te bieden zich goed op werk en een zelfstandig leven te richten, moeten die voorzieningen uitgebreid en gemoderniseerd worden. Perspectief op werk en studie is immers bijzonder belangrijk voor het opbouwen van zelfvertrouwen en een zelfstandig bestaan. Ontspannen, bewegen en spelen We willen onze cliënten ook graag meer gelegenheid tot ontspannen, bewegen, spelen en sporten bieden. Dit is van belang om hen ook lichamelijk en mentaal weerbaarder en sterker te maken. Klaar voor de toekomst Nieuwbouw is niet alleen noodzakelijk om onze cliënten een warme veilige omgeving te bieden van waaruit zij weer actief aan hun eigen toekomst kunnen gaan werken. Het helpt ons ook om efficiënter te gaan werken. Renovatie van De Bocht is grondig onderzocht maar komt qua kosten dichtbij de kosten van nieuwbouw. Met de keuze voor nieuwbouw op één locatie kiezen we voor duurzame exploitatievoordelen, betaalbare opvang op maat, een gastvrij, open, veilig, duurzaam en groen, state of the art gebouw en een toekomstbestendige organisatie. In de huidige tijd van bezuinigingen hebben we u hulp hierbij hard nodig. Voor het inrichten van een huiskamer hebben we € 20.000 nodig. In totaal zijn er 8 huiskamers. De eerste huiskamer is mogelijk gemaakt door Ladies' Circle De Lind uit Oisterwijk.